Skip to content

שירותי נאמנות ונכסים

המומחים של אייזנראמפר לענייני נאמנות ונכסים עובדים עם לקוחות ועם היועצים שלהם על מנת ליצור תכניות נכסים אשר תומכות במטרותיהן האישיות והעסקיות. עבודה זו טומנת בחובה מתן פתרונות יצירתיים העוזרים להגן ולשמור על הון לדורות הבאים, מזעור מס נכסים פוטנציאלי, תכנון המשכיות עסקית או מכירת עסק משפחתי, ותכנון פילנתרופי.

יתרה מכך, בעידן בו הלקוח הנו נייד גלובלית, המומחים של אייזנראמפר פיתחו כישורים יחודיים העוזרים ללקוחות לא אמריקאים אבל עם קשרים לארה"ב, ולהיפך - לקוחות אמריקאים עם קשרים מחוץ לארה"ב. כישורים אלו הוכרו על ידי העמיתים שלנו כאשר זכינו בפרס הנחשק מהאגודה המקצועית לנאמנות ונכסים (STEP)

שירותי הנאמנות והנכסים של אייזנראמפר כוללים:

תכנון נכסים:

תכנון והוצאה לפועל של תיקי נכסים

ביקורת של צוואות קיימות והסכמי נאמנות

ייעוץ מס במקרים מורכבים של תכנון אסטרטגי לנכסים

ייעוץ מס:

ענייני נכסים, מתנות, ומסים מדלגי דור

ענייני נאמנות מורכבים

תכנון אסטרטגי לתרומות

ניהול נכסים:

תאומי מס פדרלי ומדיני לצורך לתושבי ארה"ב ולתושבי חוץ

תאומי מס אחרונים של הנפטר

תכנון מסים לאחר פטירת קרוב